Toepassing

Toepassingen van het CAP

Hoe kunnen we het inzetten?

Het CAP is toe te passen voor verschillende doeleinden. Het is een helder en eerlijk instrument om ouders te informeren en realistisch voor te bereiden op de toekomst. Maar ook beleidsmakers, speciaal onderwijs, verwijzers en trajectbegeleiders hebben baat bij het CAP.

Voor ouders

In de eerste plaats ontwikkelden we het CAP voor de ouders. Als ouders goed geïnformeerd zijn over wat het revalidatieteam ziet als een realistisch toekomstperspectief voor hun kind kunnen de ouders weer proberen hun leven op de rails te krijgen en worden ze niet steeds weer geconfronteerd met nieuwe, fragmentarische informatie.

Volgens ouders kan het CAP gebruikt worden:

‘Voor ons toekomstbeeld; voor het verwachtingspatroon en onze dochter zo goed als mogelijk ophaar toekomst voorbereiden’,

‘Om het verwachtingspatroon van de (on)mogelijkheden in de toekomst voor mijn dochter duidelijk te krijgen’,

‘Hulpvragen verduidelijken aan zorginstellingen; verduidelijkt totale hulpvraagbeeld per categorie’.

Voor beleidsmakers

Het CAP kan gebruikt worden om beleidsmakers en indicatieadviesorganen te informeren. Als de consequenties van het klinisch beeld voor de behoefte aan extra zorg op de langere termijn duidelijk wordt, kan ook de maatschappij zich daarop instellen en ervoor zorgen dat de juiste zorg op tijd aanwezig en beschikbaar is. Dit is ook onderzocht en het bleek inderdaad dat het gebruik van het CAP indicatieadviesprocedures zowel in het speciaal onderwijs als bij het aanvragen van voorzieningen kon vereenvoudigen en versnellen.