Ontwikkeling van het CAP, hoe, waarom, door wie.

Dr. A. Meester-Delver (2)

1979-2002: revalidatiecentrum “De Trappenberg”

2000-2015: afdeling revalidatie AMC, Amsterdam

2008: Promotie. Titel proefschrift: The Capacity Profile: a method to classify additional care needs in children with neurodevelopmental disabilities

2012: KFA innovatieprijs voor het CAP

2015: pensioen, zelfstandig verder met CAPconsult

Anke Meester (1950) is kinderrevalidatiearts. Zij was van 1979 tot 2002 verbonden aan het revalidatiecentrum “De Trappenberg”te Huizen (N.H.).

In die periode werkte zij in het team Vroegbehandeling en Therapeutische peutergroepen. Veel ouders hadden vragen over de functionele prognose van hun kind. Samen met het team, kwam zij tot de conclusie dat er geen methoden waren om daar met ouders op gestructureerde wijze, evidence-based, over te communiceren. Dit leidde tot de ontwikkeling van het CAP: Het Capaciteitenprofiel. Om deze methode, die dus op de werkvloer ontwikkeld is, wetenschappelijk te onderbouwen maakte zij in 2000 de overstap naar de afdeling revalidatiegeneeskunde van het AMC te Amsterdam. Het onderzoek naar de validiteit, betrouwbaarheid en stabiliteit van het CAP leidde in 2008 tot een promotie.

In 2012 won het CAP de Kinderfonds Adriaanstichting Innovatieprijs (KFA). Dankzij deze prijs kon de verdere implementatie van het CAP verder ondersteund worden.

Inmiddels wordt het CAP in vele kinderrevalidatiecentra gebruikt. Ook de jeugdartsen die betrokken zijn bij indicatiestelling speciaal onderwijs gebruiken het CAP steeds vaker. Regelmatig worden workshops en voordrachten gehouden voor geïnteresseerden, zowel ouders als professionals.

In diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten wordt het CAP gebruikt om de extra zorgbehoefte van de deelnemers aan het onderzoek te beschrijven.