JGZ Amsterdam gaat CAP invoeren bij indicatieadvies passend onderwijs

De JGZ van Amsterdam heeft besloten het CAP te gaan gebruiken bij indicatieadviezen passend onderwijs. Daartoe worden de jeugdartsen die betrokken zijn bij indicatieadviezen geschoold in het vaststellen van het CAP.

Reageer